יש לי חזון בלתי מתפשר!
 להוביל את רעננה למצוינות, לצמיחה וחדשנות בכל תחומי החיים. להיות ראשון זה מחייב. נוביל את רעננה להיות שוב במקום שהיא ראויה לו – עיר מצוינת.