תוכנית ברוידא

איכות סביבה וקיימות

  • הקמת פורום ראשי הרשויות הגובלות לרעננה: הרצליה, כפר-סבא הוד השרון מועצת אזורית דרום השרון להקמת אגד ערים לאיכות סביבה ומיחזור.
  • הגברת ההסברה וקיום פעילויות בשיתוף מוסדות החינוך בעיר בנושא החשיבות לשמירה על הסביבה ומיחזור.
  • שיתוף פעולה עם הקהילות והשכונות להטמעת ערכי הקיימות – מיחזור, חיסכון במים, אגירת מי נגר, גינון משמר מים.
  • שימוש באנרגיה סולארית, עידוד לשמירה והקמת ריאות ירוקות.