תוכנית ברוידא

ביטחון

  • הוצאה לפועל של תכנית "בטוחים ברעננה".
  • יוצבו מצלמות ורחפנים לאבטחה בכניסות וביציאות של העיר.
  • שדרוג סיירת הביטחון העירונית בשילוב אמצעים טכנולוגיים מתקדמים.
  • הרחבת שיתוף הפעולה עם המשטרה להרתעה ומניעת אירועי גניבה.
  • ייבחן הצורך בהוספת נקודות שיטור עירוניות.