תוכנית ברוידא

דת, מסורת ותרבות יהודית

  • הקמת יחידת חינוך דתי כחלק ממנהל החינוך העירוני, שישרת את מערכת החינוך הממ"ד ומוסדות החינוך הדתיים. יערך מיפוי צרכים, לרבות בחינת הקמת בית ספר יסודי, במטרה להקטין בהדרגה את מספר התלמידים בכיתה ל-27 תלמידים.
  • פתיחת מסלולי לימוד בחינוך העל-יסודי שיאפשרו לכל תלמיד ותלמידה למצות את הפוטנציאל שלהם.
  • שמירה על הסטטוס קוו הקיים, האיזון והצביון הסובלני בעיר ומתן מענה לצרכים של כל מגזר מתוך התחשבות הדדית.
  • שוויון יחסי בהקצאת תקציבים לתנועות הנוער הדתיות ולמוסדות התרבות והקהילה לרבות בתי הכנסת והמקוואות.
  • הקמת מנהלת עירונית של כל הזרמים בעיר (כולל חילוניים) לגיבוש אורחות חיים משותפים המבוססים על הבנות וסובלנות הדדית שיהוו חיבור בין האוכלוסיות השונות.