תוכנית ברוידא

חזות העיר

  • תפיסה חדשה של עיר ירוקה וקידום תרבות של עיר נקיה ומטופחת, בשילוב מיכשור מתקדם ושיטות טכנולוגיות מהערים המתקדמות בעולם (חיישנים, רחפנים, שילוב שואבי אבק למטרות ניקיון רחובות ועוד)
  • מיפוי כולל ראשוני של מפגעים תשתיתיים עירוניים באמצעים טכנולוגים מתקדמים, ובהמשך מיפוי תדיר שוטף, פיקוח ובקרה לתיקון וזיהוי של מפגעים חדשים, על-בסיס תוכנית עבודה רב שנתית.
  • תוכנית לשיפור ושדרוג רחוב אחוזה ואזור התעשייה לרבות חזות החנויות והעסקים.
  • שילוב אומנים בעיצוב פני העיר על פי קונספט שיאושר ע"י וועדה עירונית אשר תורכב מקהילת האומנים ואנשי רוח ותרבות מהקהילה.
  • קו רקיע נקי –  העירייה תיזום מהלך  להסרת כל אנטנות הטלוויזיה הישנות מגגות הבתים ומכירת המתכות למיחזור או לטובת פרויקטים עירוניים.
  • קביעת מדד "חזות העיר" על פי שכונות תוך בקרה קבועה ומעורבות פעילה של תושבים.
  • קביעת סטנדרט חדש למרכזי איסוף שכונתיים לאשפה מסוגים שונים ומחזורם.
  • הגדרה מחדש של חזון התכנון האורבני לאזורים קיימים וחדשים.