תוכנית ברוידא

עולים חדשים והקשר עם התפוצות

  • הקמת נציגות שתטפל בעולים החדשים בתכנון שלבי העלייה השונים, מתן ליווי של העירייה ומשפחות מאמצות, בשיתוף משרד הקליטה והעלייה, הסוכנות היהודית וגורמים נוספים בארץ ובחו"ל, כל-זאת במטרה לשילוב מיטבי בחיי העיר (מגורים, חינוך, תעסוקה, חברה ותרבות).
  • שילוב מתנדבים במערך של המשך הקליטה (שפה, חברה וכדומה).
  • שיתוף פעולה עם תלמידים לחונכות וליווי של תלמידים עולים, במסגרת מעורבות והתנדבות בקהילה.
  • מערך תמיכה עירוני להמשך ליווי העולה בתעסוקה באזור תוך שיתוף פעולה עם חברות ובעלי עסקים שונים, כולל מעטפת של ליווי מקצועי בפתיחה ותפעול שוטף של עסקים.