תוכנית ברוידא

מעורבות והתנדבות

  • התנדבות ומעורבות כערך השזור בתפיסה החברתית-תרבותית של העיר רעננה החל מגיל בית ספר יסודי ועד הגיל השלישי.
  • פיתוח תפישה מערכתית אינטגרטיבית הרואה בקהילה מכלול.
  • העמקת החוסן החברתי ברעננה על ידי פיתוח רשתות חברתיות אשר יגבירו את תחושת השייכות לקהילה והמוכנות להתנדב.
  • השקעה בפיתוח אמצעים, מסגרות וכלים התומכים ביוזמות התושבים, על פי הערכים של ערבות, סולידריות, מעורבות, והגברת תחושת שייכות והזדהות לעיר.
  • פיתוח מנהיגות מתנדבת הלוקחת חלק בהוצאה לפועל של תוכנית אב עירונית ומממשת ערכים של אחריות חברתית ותרבותית.
  • הגדלת מסגרות התנדבותיות קיימות אשר יתנו ביטוי להון האנושי הקיים ברעננה ולהגדלת ההון החברתי בקהילה.
  • פיתוח האמונה בקרב כלל האוכלוסיות כי בכל אדם קיים הכוח והיכולת לתת וליצור שינוי.