תוכנית ברוידא

ספורט

  • הקמת כפר ספורט בין בצרה לרשפון שיכלול אצטדיון אתלטיקה, מגרשי כדורגל וכדורסל ואולמי ספורט, בריכות שחייה ומגורי הארחה.
  • הקמת קרן לגיוס תרומות לכישרונות מקומיים בתחום הספורט על מנת לסייע להם להגיע להישגים משמעותיים ולשמרם, תוך כדי מתן מעטפת מתאימה לספורטאי בכל המישורים הנדרשים.
  • הקמת מועצה מייעצת לראש העיר ובה נציגי כל ענפי הספורט בעיר למען שקיפות וקביעת קריטריונים לחלוקת תקציבים ומשאבים ומניעת אפליה לספורט נשים.
  • שילוב אגודות הספורט בעיר בכל מוסדות החינוך לאיתור כשרונות בקרב הצעירים, ולמען חשיפת הילדים לענפים השונים, לטובת שילובם של תלמידים בספורט עממי ומקצועי.