תוכנית ברוידא

צעירים ונוער

  • הקמת ממת"ק (מרכז מקצועי לתעסוקה ומקצוע) בשילוב אנשי מקצוע, חברות עסקיות מקומיות וההון האנושי האיכותי המצוי בעיר.
  • הענקת סל כלים, ידע והכוונה מעשית לצעירים לאחר שחרורם מהשירות הצבאי בתחילת חייהם.
  • מועצת נוער עירונית – שילוב אקטיבי של נציגות הנוער בדיוני מועצת העיר ובהצגת יוזמות וצרכים של בני הנוער בעיר, דבר אשר יתרום להצמחת מנהיגות עתידית ובהגברת הרגשת השייכות לעיר.
  • עידוד תלמידים להשתלב בתנועות הנוער השונות בעיר, תוך שילובם למעורבות והתנדבות בקהילה. קיום דיאלוג ובחינת צירוף תנועות נוספות לשילובם בעיר.